صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

اعضای هیئت مدیره

رسول بی پروا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی عمران در رشته راه و ساختمان از دانشگاه شیراز

مهدی محیط کرمانی

رییس هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی عمران در رشته راه و ساختمان از دانشگاه تهران

اردشیر گروسی

نایب رییس هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی عمران در رشته راه و ترابری از دانشگاه علم و صنعت تهران

محمدخلیل اکبر

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی عمران در رشته سازه از دانشگاه هریت وات انگلستان

حمیدرضا رحیمیان

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی عمران در رشته، راه و ترابری از دانشگاه تربیت مدرس تهران