صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 4 (مجموع طول پروژه ها: 105.5 کیلومتر)

مطالعات احداث راه دسترسی به معادن ذغال سنگ طبس در استان خراسان جنوبی

مطالعات احداث راه دسترسی به معادن ذغال سنگ طبس در استان خراسان جنوبی

مطالعات احداث راه دسترسی به معادن سنگ آهن آبخوری در استان سمنان

مطالعات احداث راه دسترسی به معادن سنگ آهن آبخوری در استان سمنان

مطالعات بهسازي و احداث راه روستاهای ميرسه - گاگش - شهرستن

نظارت بر اجراي بهسازي راه معادن ميرسه به روستاي گاگش عليا و شهرستن

نظارت بر اجراي بهسازي راه معادن ميرسه به روستاي گاگش عليا و شهرستن