صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 22 (مجموع طول پروژه ها: 626.55 کیلومتر)

مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر شیخ صدوق و پل روگذر سرهنگ

مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر شیخ صدوق و پل روگذر سرهنگ

بازخوانی مطالعات تونل خط شمالی – جنوبی مترو اصفهان حد فاصل ترمینال کاوه تا میدان امام حسین (ع)

بازخوانی مطالعات تونل خط شمالی – جنوبی مترو اصفهان حد فاصل ترمینال کاوه تا میدان امام حسین (ع)

مطالعات مقدماتی محور شرقی – غربی شبکه LRT اصفهان و حومه حد فاصل زینبیه – خمینی شهر

مطالعات مقدماتی محور شرقی – غربی شبکه LRT اصفهان و حومه حد فاصل زینبیه – خمینی شهر

نظارت بر عملیات ساخت تونل قطعه میانی خط یک قطار شهری اصفهان و حومه حد فاصل شفت ورودی شهدا تا ایستگاه شریعتی

نظارت بر عملیات ساخت تونل قطعه میانی خط یک قطار شهری اصفهان و حومه حد فاصل شفت ورودی شهدا تا ایستگاه شریعتی

انجام خدمات مطالعات مرحله اول طراحی و نحوه اجرای سازه کراس پسیج های تونل در قطعه میانی خط یک ناوگان قطار شهری اصفهان

انجام خدمات مطالعات مرحله اول طراحی و نحوه اجرای سازه کراس پسیج های تونل در قطعه میانی خط یک ناوگان قطار شهری اصفهان

مطالعات مرحله اول و دوم سازه نگهبان شفت ايستگاه سی و سه پل قطعه ميانی خط يک قطار شهری اصفهان

مطالعات مرحله اول و دوم سازه نگهبان شفت ايستگاه سی و سه پل قطعه ميانی خط يک قطار شهری اصفهان