صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 7 (مجموع طول پروژه ها: 158 کیلومتر)

مطالعات مراحل اول و دوم دو دستگاه پل واقع در محمله - چاه عینی - گله دار

مطالعات مراحل اول و دوم دو دستگاه پل واقع در محمله - چاه عینی - گله دار

نظارت بر عملیات اجرائی پایانه قطار شهری شیراز

مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرگاه – پارکینگ و دپو قطار شهری شیراز

مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرگاه – پارکینگ و دپو قطار شهری شیراز

نظارت بر عملیات اجرائی پایانه قطار شهری شیراز

نظارت بر عملیات اجرائی پایانه قطار شهری شیراز

نظارت بر عمليات اجرائی باند دوم کنارگذر مرودشت پل خان – سه راهی تخت جمشید

نظارت بر عمليات اجرائی باند دوم کنارگذر مرودشت پل خان – سه راهی تخت جمشید

نظارت بر عمليات اجرائی باند دوم حد فاصل سعادت شهر – تخت جمشید

نظارت بر عمليات اجرائی باند دوم حد فاصل سعادت شهر – تخت جمشید