صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 8 (مجموع طول پروژه ها: 405.235 کیلومتر)

مطالعه مرحله دوم روگذرهای آزادراه قزوین - زنجان (گیلوان و سایان)

مطالعه مرحله دوم روگذرهای آزادراه قزوین - زنجان (گیلوان و سایان)

نظارت بر احداث مبدلهای قم و شهید رجائی واقع بر کمربندی شهرری

نظارت بر احداث مبدلهای قم و شهید رجائی واقع بر کمربندی شهرری

نظارت بر اجرای طرح مبدلهای شهید رجایی شمالی ، جوانمرد قصاب و راه آهن و عمادآور و مبدل ورامین واقع بر کمربندی شهر ری

نظارت بر اجرای طرح مبدلهای شهید رجایی شمالی ، جوانمرد قصاب و راه آهن و عمادآور و مبدل ورامین واقع بر کمربندی شهر ری

مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غيرهمسطح راه ­آهن و بلوار ميرزاکرمانی

مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غيرهمسطح راه­آهن و بلوار ميرزاکرمانی

نظارت بر اجرای احداث مبدل گلزار واقع بر بزرگراه همت

نظارت بر اجرای احداث مبدل گلزار واقع بر بزرگراه همت

مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع) با صدمتری کمربندی شهر مشهد

مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع) با صدمتری کمربندی شهر مشهد