صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 4 (مجموع طول پروژه ها: 83 کیلومتر)

نظارت بر اجرای قطعات 4 و 5 محور پاتاوه - دهدشت

نظارت بر اجرای قطعات 4 و 5 محور پاتاوه - دهدشت

نظارت بر عمليات اجرائی قطعه يک از قطعات 4 و 5 محور پاتاوه - دهدشت

نظارت بر عمليات اجرائی قطعه يک از قطعات 4 و 5 محور پاتاوه - دهدشت

مطالعات تکمیلی مرحله دوم قطعات 4 و 5 محور پاتاوه - دهدشت

مطالعات تکمیلی مرحله دوم قطعات 4 و 5 محور پاتاوه - دهدشت

نظارت بر عملیات اجرائی قطعه دوم محور پاتاوه - دهدشت

نظارت بر عملیات اجرائی قطعه دوم محور پاتاوه - دهدشت