صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 66 (مجموع طول پروژه ها: 1214.68 کیلومتر)

مطالعات مراحل اول و دوم مسیر بزرگراه چشمه علی (کمربندی شهرری)

مطالعات مراحل اول و دوم مسیر بزرگراه چشمه علی (کمربندی شهرری)

مطالعات مرحله دوم مسیر و مراحل اول و دوم پل ها و مبدل های بزرگراه 76 متری شمال عباس آباد (زین الدین)

مطالعات مرحله دوم مسیر و مراحل اول و دوم پل ها و مبدل های بزرگراه 76 متری شمال عباس آباد (زین الدین)

محاسبات سازه و تهيه نقشه های اجرائی ایستگاه شهرسنگ ( A1-4 )در مسیر شهر ری - کهریزک

محاسبات سازه و تهيه نقشه های اجرائی ایستگاه شهرسنگ A4 در مسیر ری - کهریزک

مطالعات بخش اول مرحله اول آزادراه تهران - شمال

مطالعات بخش اول مرحله اول آزادراه تهران - شمال

نظارت بر احداث مبدلهای قم و شهید رجائی واقع بر کمربندی شهرری

نظارت بر احداث مبدلهای قم و شهید رجائی واقع بر کمربندی شهرری

مطالعات مرحله اول و دوم مسير و مراحل اول و دوم پلها و مبدلها مسير اختصاصی و دسترسی حرم تا حرم

مطالعات مرحله اول و دوم مسير و مراحل اول و دوم پلها و مبدلها مسير اختصاصی و دسترسی حرم تا حرم