صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 28 (مجموع طول پروژه ها: 1327.7 کیلومتر)

خدمات نظارت بر عملیات اجرایی قطعه چهار محور راه آهن گل گهر- شیراز

خدمات نظارت بر عملیات اجرایی قطعه چهار محور راه آهن گل گهر- شیراز

مطالعات مرحله اول و دوم آزادراه اصفهان - ایزدخواست

مطالعات مرحله اول و دوم آزادراه اصفهان - ایزدخواست

انجام خدمات مشاور کارفرما آزادراه کنارگذر جنوبی تهران

آزادراه کنارگذر جنوبی تهران

عملیات طراحی، تامین و اجرای خط دوم قطعه اول راه آهن قزوین-زنجان از خروجی ایستگاه قزوین تا خروجی ایستگاه سیاه باغ

عملیات طراحی، تامین و اجرای خط دوم قطعه اول راه آهن قزوین-زنجان از خروجی ایستگاه قزوین تا خروجی ایستگاه سیاه باغ

مطالعات و طراحی فاز دو و نظارت کارگاهی و عالیه قطعه D منطقه دو آزادراه تهران شمال و مطالعه و احداث مسیر موجود جایگزین

مطالعات و طراحی فاز دو و نظارت کارگاهی و عالیه قطعه D آزادراه تهران شمال منطقه دو و مطالعه و احداث مسیر موجود جایگزین

خدمات مهندسی مرحله سوم اجرای تونل مکانیزه و سازه های جنبی خط 2 قطار شهری اصفهان از ایستگاه شهرک امام حسین (ع) تا ایستگاه امام علی (ع)

خدمات مهندسی مرحله سوم اجرای تونل مکانیزه و سازه های جنبی خط 2 قطار شهری اصفهان از ایستگاه شهرک امام حسین (ع) تا ایستگاه امام علی (ع)