صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 45 (مجموع طول پروژه ها: 2922.435 کیلومتر)

مطالعه مرحله دوم روگذرهای آزادراه قزوین - زنجان (گیلوان و سایان)

مطالعه مرحله دوم روگذرهای آزادراه قزوین - زنجان (گیلوان و سایان)

مطالعات مراحل اول و دوم دو دستگاه پل واقع در محمله - چاه عینی - گله دار

مطالعات مراحل اول و دوم دو دستگاه پل واقع در محمله - چاه عینی - گله دار

مطالعات بخش اول مرحله اول آزادراه تهران - شمال

مطالعات بخش اول مرحله اول آزادراه تهران - شمال

مطالعات بهسازی نوع ه محور رشت - قزوین در حدفاصل قزوین - منجیل

مطالعات بهسازی نوع ه محور رشت - قزوین در حدفاصل قزوین - منجیل

نظارت بر اجرای قطعات 4 و 5 محور پاتاوه - دهدشت

نظارت بر اجرای قطعات 4 و 5 محور پاتاوه - دهدشت

نظارت بر ادامه عمليات اجرائی قطعه 1/ب محور مزار - جيرفت

نظارت بر ادامه عمليات اجرائی قطعه 1/ب محور مزار - جيرفت