صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 4 (مجموع طول پروژه ها: 85 کیلومتر)

نظارت بر عمليات ترمیم آسفالت قدیم و روکش آسفالت گرم آزادراه تهران - کرج

نظارت بر عمليات ترمیم آسفالت قدیم و روکش آسفالت گرم آزادراه تهران - کرج

مطالعات مقدماتی ( امکان سنجی ، توجیه فنی و اقتصادی) افزایش ظرفیت محور تهران – قرچک - ورامین

مطالعات مقدماتی ( امکان سنجی ، توجیه فنی و اقتصادی) افزایش ظرفیت محور تهران – قرچک - ورامین

نظارت بر اجرای عملیات روکش آسفالت باند شمالی اتوبان تهران - کرج

نظارت بر اجرای عملیات روکش آسفالت باند شمالی اتوبان تهران - کرج

نظارت بر عملیات روکش آسفالت باند جنوبی تهران - کرج

نظارت بر عملیات روکش آسفالت باند جنوبی تهران - کرج