صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 6 (مجموع طول پروژه ها: 17.7 کیلومتر)

مطالعات تونل ایستگاه Z2-1 تا کیلومتر 350+24 خط 2 متروی تهران

مطالعات تونل ایستگاه Z2-1 تا کیلومتر 350+24 خط 2 متروی تهران

تهیه اسناد و مدارک مناقصه EPC و انتخاب پیمانکار تونل کابل برق 230 کیلوولت اصفهان (فواصل دانشگاه اصفهان تا پست برق طالقانی)

تهیه اسناد و مدارک مناقصه EPC و انتخاب پیمانکار تونل کابل برق 230 کیلوولت اصفهان (فواصل دانشگاه اصفهان تا پست برق طالقانی)

انجام خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و عالیه بر احداث و ساخت تونل کابل برق 230 کیلوولت اصفهان (EPC)

انجام خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و عالیه بر احداث و ساخت تونل کابل برق 230 کیلوولت اصفهان (EPC)

نظارت بر عملیات احداث باند دوم تونل آزادی محور ایلام - حمیل

نظارت بر عملیات احداث باند دوم تونل آزادی راه ایلام - حمیل

بازنگري مطالعات تونل دوم آزادي واقع در محور ايلام

بازنگري مطالعات تونل دوم آزادي واقع در محور ايلام

مطالعه و ارائه طرح تثبیت و پایدارسازی تونل شیرین سو واقع در محور قدیم قزوین-رشت

مطالعه و ارائه طرح تثبیت و پایدارسازی تونل شیرین سو واقع در محور قدیم قزوین-رشت