صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 8 (مجموع طول پروژه ها: 372 کیلومتر)

مطالعات بهسازی و روکش آسفالت گرم قطعه 4 محور اصلی شاهرود – سبزوار

مطالعات بهسازی و روکش آسفالت گرم قطعه 4 محور اصلی شاهرود – سبزوار

نظارت بر عملیات اجرائی پروژه بهسازی و روکش آسفالت گرم قطعه 4 محور اصلی شاهرود – سبزوار باند شمالی و جنوبی سبزوار - کاهک

نظارت بر عملیات اجرائی پروژه بهسازی و روکش آسفالت گرم قطعه 4 محور اصلی شاهرود – سبزوار باند شمالی و جنوبی سبزوار - کاهک

مطالعات بهسازی محور برداسکن – انابد درونه - اسب کشان

مطالعات بهسازی محور برداسکن – انابد درونه - اسب کشان

مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع) با صدمتری کمربندی شهر مشهد

مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع) با صدمتری کمربندی شهر مشهد

خدمات مشاوره مهندسی در حوزه مترو سیستم خط 3 قطار شهری مشهد

خدمات مشاوره مهندسی در حوزه مترو سیستم خط 3 قطار شهری مشهد

مطالعات بهره برداری خط 4 قطار شهری مشهد