صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 18 (مجموع طول پروژه ها: 665.435 کیلومتر)

مطالعه مرحله دوم روگذرهای آزادراه قزوین - زنجان (گیلوان و سایان)

مطالعه مرحله دوم روگذرهای آزادراه قزوین - زنجان (گیلوان و سایان)

مطالعات بهسازی نوع ه محور رشت - قزوین در حدفاصل قزوین - منجیل

مطالعات بهسازی نوع ه محور رشت - قزوین در حدفاصل قزوین - منجیل

نظارت بر عمليات اجرائی قطعه 5/الف آزاد راه قزوین - رشت

نظارت بر عمليات اجرائی قطعه 5/الف آزاد راه قزوین - رشت

نظارت بر عمليات اجرائی قطعه 4/الف آزاد راه قزوین - رشت

نظارت بر عمليات اجرائی قطعه 4/الف آزاد راه قزوین - رشت

نظارت بر عمليات اجرائی قطعه 2/الف آزاد راه قزوین - رشت

نظارت بر عمليات اجرائی قطعه 2/الف آزاد راه قزوین - رشت

نظارت بر اجرای قطعه 1/الف آزاد راه قزوین - رشت

نظارت بر اجرای قطعه 1/الف آزاد راه قزوین - رشت