صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 4 (مجموع طول پروژه ها: 8 کیلومتر)

نظارت بر اجرای طرح مبدلهای شهید رجایی شمالی ، جوانمرد قصاب و راه آهن و عمادآور و مبدل ورامین واقع بر کمربندی شهر ری

نظارت بر اجرای طرح مبدلهای شهید رجایی شمالی ، جوانمرد قصاب و راه آهن و عمادآور و مبدل ورامین واقع بر کمربندی شهر ری

نظارت بر اجرای احداث مبدل گلزار واقع بر بزرگراه همت

نظارت بر اجرای احداث مبدل گلزار واقع بر بزرگراه همت

نظارت عاليه و کارگاهی بر اجرای تابليه فلزی پل تقاطع دارآباد – همت واقع بر بزرگراه همت

نظارت عاليه و کارگاهی بر اجرای تابليه فلزی پل تقاطع دارآباد – همت واقع بر بزرگراه همت

نظارت بر اجرای بزرگراه همت ادامه طرح بزرگراه شهيد زین الدین از شرق پل دارآباد (امام علی (ع) ) تا وفادار باضافه تقاطع های هنگام و تهرانپارس و بلوار پروين

نظارت بر اجرای بزرگراه همت ادامه طرح بزرگراه شهيد زین الدین از شرق پل دارآباد تا وفادار باضافه تقاطع های هنگام و تهرانپارس و بلوار پروين