صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 37 (مجموع طول پروژه ها: 460.43 کیلومتر)

طراحی ابنیه فنی خط 2 و نظارت بر عملیات اجرائی مترو در حد فاصل ايستگاه M2 تا ایستگاه O2 خط 2 متروی تهران

طراحی ابنیه فنی خط 2 و نظارت بر عملیات اجرائی مترو در حد فاصل ايستگاه M2 تا ایستگاه O2 خط 2 متروی تهران

تکمیل مطالعات زیرسازی و مطالعات کامل روسازی مسیر خط یک از انتهای ایستگاه E1 تا پایانه فتح آباد مطالعات زهکشی و زیرسازی و روسازی تعمیرگاه و پارکینگ فتح آباد

تکمیل مطالعات زیرسازی و مطالعات کامل روسازی مسیر خط یک از انتهای ایستگاه E1 تا پایانه فتح آباد مطالعات زهکشی و زیرسازی و روسازی تعمیرگاه و پارکینگ فتح آباد

تهیه اسناد مناقصه و مطالعات کفسازی تونل حد فاصل ایستگاه های O2 الی X2

تهیه اسناد مناقصه و مطالعات کفسازی تونل حد فاصل ایستگاه های O2 الی X2

مطالعات زیر سازی حد فاصل ایستگاه E1 (شوش ) تا ایستگاه فتح آباد خط یک متروی تهران

مطالعات زیر سازس حد فاصل ایستگاه E1 (شوش ) تا ایستگاه فتح آباد خط یک متروی تهران

نظارت بر اجرای دیوارسازی خط یک متروی تهران

نظارت بر اجرای دیوارسازی خط یک متروی تهران

بازخوانی مطالعات تونل خط شمالی – جنوبی مترو اصفهان حد فاصل ترمینال کاوه تا میدان امام حسین (ع)

بازخوانی مطالعات تونل خط شمالی – جنوبی مترو اصفهان حد فاصل ترمینال کاوه تا میدان امام حسین (ع)