صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 6 (مجموع طول پروژه ها: 262 کیلومتر)

مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر شیخ صدوق و پل روگذر سرهنگ

مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر شیخ صدوق و پل روگذر سرهنگ

مطالعات مراحل اول و دوم دو دستگاه پل واقع در محمله - چاه عینی - گله دار

مطالعات مراحل اول و دوم دو دستگاه پل واقع در محمله - چاه عینی - گله دار

نظارت عاليه و کارگاهی بر اجرای تابليه فلزی پل تقاطع دارآباد – همت واقع بر بزرگراه همت

نظارت عاليه و کارگاهی بر اجرای تابليه فلزی پل تقاطع دارآباد – همت واقع بر بزرگراه همت

مطالعات مرحله اول دوم پل روگذر دسترسی به سایت شماره دو شرکت ايران خودرو

مطالعات مرحله اول دوم پل روگذر دسترسی به سایت شماره دو شرکت ايران خودرو

نظارت بر احداث سه دستگاه زيرگذر در نقاط حادثه خيز خيارج و ميانبر

نظارت بر احداث سه دستگاه زيرگذر در نقاط حادثه خيز خيارج و ميانبر

مطالعات بازرسي پلهاي پهنه B شهر تهران

مطالعات بازرسي پلهاي پهنه B شهر تهران