صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 19 (مجموع طول پروژه ها: 865 کیلومتر)

مطالعات مراحل اول و دوم قطعه پنجم راه آهن میانه - اردبیل

نظارت بر عملیات اجرائی پایانه قطار شهری شیراز

مطالعات مقدماتی برای احداث خط راه آهن شهری بین تهران و ورامين

مطالعات مقدماتی برای احداث خط راه آهن شهری بین تهران و ورامين

نظارت بر عملیات اجرائی قطعات 5 و 6 راه آهن محور میانه - اردبیل

نظارت بر عملیات اجرائی قطعات 5 و 6 راه آهن محور میانه - اردبیل

مطالعات مراحل يک و دو و نظارت بر ساخت مسیر خط 2 متروی تهران (حد فاصل کیلومتر 070+22 الی کیلومتر 350+24)

مطالعات مراحل يک و دو و نظارت بر ساخت مسیر خط 2 متروی تهران (حد فاصل کیلومتر 070+22 الی کیلومتر 350+24)

نظارت بر اجرای عملیات قطعه 5 راه آهن میانه - اردبیل

نظارت بر اجرای عملیات قطعه 5 راه آهن میانه - اردبیل