صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 22 (مجموع طول پروژه ها: 964 کیلومتر)

مطالعات بخش اول مرحله اول آزادراه تهران - شمال

مطالعات بخش اول مرحله اول آزادراه تهران - شمال

مطالعات تکميلی مرحله دوم قطعه دوم آزادراه اهواز – بندر امام

مطالعات تکميلی مرحله دوم قطعه دوم آزادراه اهواز – بندر امام

مطالعات بخش دوم مرحله اول آزادراه تهران - شمال

مطالعات مرحله دوم قطعات 20 الی 24 آزادراه تهران - شمال

مطالعات مرحله دوم قطعات 20 الی 24 آزادراه تهران - شمال

نظارت بر اجرای عملیات قطعه بيستم آزادراه تهران – شمال

نظارت بر اجرای عملیات قطعه بيستم آزادراه تهران – شمال

طرح مديريت زيست محيطی مراحل ساخت و بهره برداری مناطق یک و چهار آزادراه تهران - شمال

طرح مديريت زيست محيطی مراحل ساخت و بهره برداری مناطق یک و چهار آزادراه تهران - شمال