صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 4 (مجموع طول پروژه ها: 247 کیلومتر)

بازنگری مطالعات انجام شده و مطالعات مراحل اول و دوم طرح قطار حومه ایی تهران - ورامین - پیشوا

بازنگری مطالعات انجام شده و مطالعات مراحل اول و دوم طرح قطار حومه ایی تهران - ورامین - پیشوا

نظارت بر عملیات اجرایی زیرسازی و روسازی قطعات اول و دوم قطار حومه ایی تهران - ورامین - پیشوا

نظارت بر عملیات اجرای روسازی قطعات اول و دوم قطار حومه ایی تهران - ورامین - پیشوا

عملیات طراحی، تامین و اجرای خط دوم قطعه اول راه آهن قزوین-زنجان از خروجی ایستگاه قزوین تا خروجی ایستگاه سیاه باغ

عملیات طراحی، تامین و اجرای خط دوم قطعه اول راه آهن قزوین-زنجان از خروجی ایستگاه قزوین تا خروجی ایستگاه سیاه باغ

مطالعات تفضیلی قطعه اول محور راه آهن بیرجند-یونسی

مطالعات تفضیلی قطعه اول محور راه آهن بیرجند-یونسی