صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 122 (مجموع طول پروژه ها: 4561.365 کیلومتر)

بازخوانی مطالعات تونل خط شمالی – جنوبی مترو اصفهان حد فاصل ترمینال کاوه تا میدان امام حسین (ع)

بازخوانی مطالعات تونل خط شمالی – جنوبی مترو اصفهان حد فاصل ترمینال کاوه تا میدان امام حسین (ع)

نظارت عاليه و کارگاهی بر اجرای تابليه فلزی پل تقاطع دارآباد – همت واقع بر بزرگراه همت

نظارت عاليه و کارگاهی بر اجرای تابليه فلزی پل تقاطع دارآباد – همت واقع بر بزرگراه همت

نظارت بر عمليات بهسازی و روکش آسفالت قطعه دوم محور شاهرود - سبزوار

نظارت بر عمليات بهسازی و روکش آسفالت قطعه دوم محور شاهرود - سبزوار

نظارت بر اجرای تونل آب بر میدان بهارستان

نظارت بر اجرای تونل آب بر میدان بهارستان

نظارت بر اجرای کفسازی تونل حد فاصل ایستگاه های O2 تا X2 خط 2 متروی تهران ( حدفاصل ايستگاههاي بهارستان - دانشگاه علم و صنعت )

نظارت بر اجرای کفسازی تونل حد فاصل ایستگاه های O2 تا X2 خط 2 متروی تهران

نظارت بر عمليات ترمیم آسفالت قدیم و روکش آسفالت گرم آزادراه تهران - کرج

نظارت بر عمليات ترمیم آسفالت قدیم و روکش آسفالت گرم آزادراه تهران - کرج