صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 122 (مجموع طول پروژه ها: 4561.365 کیلومتر)

مطالعات مرحله دوم باند دوم حدفاصل شهر مهاجران تا سه راهی توره

مطالعات مرحله دوم باند دوم حدفاصل شهر مهاجران تا سه راهی توره

طرح مديريت زيست محيطی مراحل ساخت و بهره برداری مناطق یک و چهار آزادراه تهران - شمال

طرح مديريت زيست محيطی مراحل ساخت و بهره برداری مناطق یک و چهار آزادراه تهران - شمال

تهیه اسناد مناقصه و مطالعات کفسازی تونل حد فاصل ایستگاه های O2 الی X2

تهیه اسناد مناقصه و مطالعات کفسازی تونل حد فاصل ایستگاه های O2 الی X2

نظارت بر عمليات روکش آسفالت قطعه دوم محور رودهن – آمل - بابل

نظارت بر عمليات روکش آسفالت قطعه دوم محور رودهن – آمل - بابل

نظارت بر عمليات روکش آسفالت محور ساری – قائم شهر - بابل

نظارت بر عمليات روکش آسفالت محور ساری – قائم شهر - بابل

انجام و ارائه خدمات مشاوره فنی منطقه اول آزادراه تهران - شمال با همکاری مهندسین مشاور فرانسوی ستک

انجام و ارائه خدمات مشاوره فنی منطقه اول آزادراه تهران - شمال با همکاری مهندسین مشاور فرانسوی ستک