صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 122 (مجموع طول پروژه ها: 4561.365 کیلومتر)

مطالعات مرحله دوم قطعات 20 الی 24 آزادراه تهران - شمال

مطالعات مرحله دوم قطعات 20 الی 24 آزادراه تهران - شمال

نظارت بر اجرای عملیات قطعه بيستم آزادراه تهران – شمال

نظارت بر اجرای عملیات قطعه بيستم آزادراه تهران – شمال

مطالعات مراحل اول و دوم قطعه پنجم راه آهن میانه - اردبیل

مطالعات تکمیلی مرحله دوم قطعات 4 و 5 محور پاتاوه - دهدشت

مطالعات تکمیلی مرحله دوم قطعات 4 و 5 محور پاتاوه - دهدشت

طراحی ابنیه فنی خط 2 و نظارت بر عملیات اجرائی مترو در حد فاصل ايستگاه M2 تا ایستگاه O2 خط 2 متروی تهران

طراحی ابنیه فنی خط 2 و نظارت بر عملیات اجرائی مترو در حد فاصل ايستگاه M2 تا ایستگاه O2 خط 2 متروی تهران

تکمیل مطالعات زیرسازی و مطالعات کامل روسازی مسیر خط یک از انتهای ایستگاه E1 تا پایانه فتح آباد مطالعات زهکشی و زیرسازی و روسازی تعمیرگاه و پارکینگ فتح آباد

تکمیل مطالعات زیرسازی و مطالعات کامل روسازی مسیر خط یک از انتهای ایستگاه E1 تا پایانه فتح آباد مطالعات زهکشی و زیرسازی و روسازی تعمیرگاه و پارکینگ فتح آباد