صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 122 (مجموع طول پروژه ها: 4561.365 کیلومتر)

انجام خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و عالیه بر احداث و ساخت تونل کابل برق 230 کیلوولت اصفهان (EPC)

انجام خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و عالیه بر احداث و ساخت تونل کابل برق 230 کیلوولت اصفهان (EPC)

انجام خدمات مطالعه مرحله دوم و نحوه اجرای سازه کراس پسیج های تونل در قطعه میانی خط یک قطار شهری اصفهان

انجام خدمات مطالعه مرحله دوم و نحوه اجرای سازه کراس پسیج های تونل در قطعه میانی خط یک قطار شهری اصفهان

نظارت عالیه و نظارت بر باقیمانده عملیات اجرایی مسیر حرم تا حرم حد فاصل تقاطع شهید رجایی تا اتوبان بهشت زهرا (صالح آباد)

نظارت عالیه و نظارت بر باقیمانده عملیات اجرایی مسیر حرم تا حرم حد فاصل تقاطع شهید رجایی تا اتوبان بهشت زهرا (صالح آباد)

نظارت بر عملیات اجرائی قطعه 7 راه آهن محور میانه - اردبیل

نظارت بر عملیات اجرائی قطعه 7 راه آهن محور میانه - اردبیل

نظارت بر تکمیل عملیات اجرائی قطعات 5 و 6 و 7 راه آهن محور میانه - اردبیل

نظارت بر تکمیل عملیات اجرائی قطعات 5 و 6 و 7 راه آهن محور میانه - اردبیل

بازنگری مطالعات انجام شده و مطالعات مراحل اول و دوم طرح قطار حومه ایی تهران - ورامین - پیشوا

بازنگری مطالعات انجام شده و مطالعات مراحل اول و دوم طرح قطار حومه ایی تهران - ورامین - پیشوا