صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 122 (مجموع طول پروژه ها: 4561.365 کیلومتر)

مطالعات مقدماتی ( امکان سنجی ، توجیه فنی و اقتصادی) افزایش ظرفیت محور تهران – قرچک - ورامین

مطالعات مقدماتی ( امکان سنجی ، توجیه فنی و اقتصادی) افزایش ظرفیت محور تهران – قرچک - ورامین

مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع) با صدمتری کمربندی شهر مشهد

مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع) با صدمتری کمربندی شهر مشهد

نظارت بر عملیات اجرائی پروژه بهسازی و روکش آسفالت قطعه سوم محور شاهرود - سبزوار

نظارت بر عملیات اجرائی پروژه بهسازی و روکش آسفالت قطعه سوم محور شاهرود - سبزوار

نظارت بر عملیات ساخت قطعه 1/2/الف و همکاری در برگزاری مناقصه و اسناد پیمان قطعات 1و2و3و4 از 3/الف و 2/2/الف آزادراه قزوین - رشت

نظارت بر عملیات ساخت قطعه 1/2/الف و همکاری در برگزاری مناقصه و اسناد پیمان قطعات 1و2و3و4 از 3/الف و 2/2/الف آزادراه قزوین - رشت

مطالعات مقدماتی و توجیه فنی و اقتصادی و امکان سنجی افزایش ظرفیت محور نطنز - سیرجان

مطالعات مقدماتی و توجیه فنی و اقتصادی و امکان سنجی افزایش ظرفیت محور نطنز - سیرجان

مطالعات مقدماتی برای احداث خط راه آهن شهری بین تهران و ورامين

مطالعات مقدماتی برای احداث خط راه آهن شهری بین تهران و ورامين