صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 122 (مجموع طول پروژه ها: 4561.365 کیلومتر)

مطالعات مقدماتی (توجیه فنی و اقتصادی) محور سراوان – سنگر – کوچصفهان (کنارگذر شرقی رشت)

مطالعات مقدماتی (توجیه فنی و اقتصادی) محور سراوان – سنگر – کوچصفهان (کنارگذر شرقی رشت)

مطالعات بهسازی و روکش آسفالت گرم قطعه 4 محور اصلی شاهرود – سبزوار

مطالعات بهسازی و روکش آسفالت گرم قطعه 4 محور اصلی شاهرود – سبزوار

نظارت بر اجرای عملیات تعريض و بهسازی و روکش آسفالت محور قائمشهر – شیرگاه – بابل – گنج افروز – آسفالت پل تالار – میدان قائم شهر

نظارت بر اجرای عملیات تعريض و بهسازی و روکش آسفالت محور قائمشهر – شیرگاه – بابل – گنج افروز – آسفالت پل تالار – میدان قائم شهر

مطالعات بهسازی محور سقز - بانه

مطالعات بهسازی محور سقز - بانه

نظارت بر عملیات اجرائی پروژه بهسازی و روکش آسفالت گرم قطعه 4 محور اصلی شاهرود – سبزوار باند شمالی و جنوبی سبزوار - کاهک

نظارت بر عملیات اجرائی پروژه بهسازی و روکش آسفالت گرم قطعه 4 محور اصلی شاهرود – سبزوار باند شمالی و جنوبی سبزوار - کاهک

نظارت بر عمليات اجرائی باند دوم کنارگذر مرودشت پل خان – سه راهی تخت جمشید

نظارت بر عمليات اجرائی باند دوم کنارگذر مرودشت پل خان – سه راهی تخت جمشید