صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 5 (مجموع طول پروژه ها: 3 کیلومتر)

نظارت بر احداث مبدلهای قم و شهید رجائی واقع بر کمربندی شهرری

نظارت بر احداث مبدلهای قم و شهید رجائی واقع بر کمربندی شهرری

مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غيرهمسطح راه ­آهن و بلوار ميرزاکرمانی

مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غيرهمسطح راه­آهن و بلوار ميرزاکرمانی

نظارت بر عملیات اجرایی اصلاح خیابان بهشت زهرا

نظارت بر عملیات اجرایی اصلاح خیابان بهشت زهرا

مطالعات مرحله اول و دوم و میخکوبی مسیر شیب راهه های کمربندی شهرری

مطالعات مرحله اول و دوم و میخکوبی مسیر شیب راهه های کمربندی شهرری

نظارت عالیه و نظارت بر باقیمانده عملیات اجرایی مسیر حرم تا حرم حد فاصل تقاطع شهید رجایی تا اتوبان بهشت زهرا (صالح آباد)

نظارت عالیه و نظارت بر باقیمانده عملیات اجرایی مسیر حرم تا حرم حد فاصل تقاطع شهید رجایی تا اتوبان بهشت زهرا (صالح آباد)