صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 157 (مجموع طول پروژه ها: 5428.365 کیلومتر)

مطالعه مرحله دوم روگذرهای آزادراه قزوین - زنجان (گیلوان و سایان)

مطالعه مرحله دوم روگذرهای آزادراه قزوین - زنجان (گیلوان و سایان)

مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر شیخ صدوق و پل روگذر سرهنگ

مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر شیخ صدوق و پل روگذر سرهنگ

مطالعات مراحل اول و دوم مسیر بزرگراه چشمه علی (کمربندی شهرری)

مطالعات مراحل اول و دوم مسیر بزرگراه چشمه علی (کمربندی شهرری)

مطالعات مرحله دوم مسیر و مراحل اول و دوم پل ها و مبدل های بزرگراه 76 متری شمال عباس آباد (زین الدین)

مطالعات مرحله دوم مسیر و مراحل اول و دوم پل ها و مبدل های بزرگراه 76 متری شمال عباس آباد (زین الدین)

محاسبات سازه و تهيه نقشه های اجرائی ایستگاه شهرسنگ ( A1-4 )در مسیر شهر ری - کهریزک

محاسبات سازه و تهيه نقشه های اجرائی ایستگاه شهرسنگ A4 در مسیر ری - کهریزک

مطالعات مراحل اول و دوم دو دستگاه پل واقع در محمله - چاه عینی - گله دار

مطالعات مراحل اول و دوم دو دستگاه پل واقع در محمله - چاه عینی - گله دار