صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

 • تخصص ساختمانی
 • پايه سه
 • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
 • پایه یک
 • تخصص راهسازی
 • پایه های یک و دو
 • تخصص راه آهن
 • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

 • گروه بندی پروژه: راه آهن
 • نوع خدمات: مطالعاتی
 • استان: قزوین
 • کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • وضعیت: در دست اقدام
 • طول پروژه: 50 کیلومتر

عملیات طراحی، تامین و اجرای خط دوم قطعه اول راه آهن قزوین-زنجان از خروجی ایستگاه قزوین تا خروجی ایستگاه سیاه باغ

طراحی تامین و اجرای خط دوم قطعه اول راه آهن (زیرسازی، پل سازی و روسازی) قزوین - زنجان از خروجی ایستگاه قزوین کیلومتر حدود 410+144تا خروجی سیاه باغ حدود کیلومتر 270+194 به روش EPC

;
طول پروژه 50 کیلومتر
تعداد پل ها بزرگ 4 دستگاه