صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

 • تخصص ساختمانی
 • پايه سه
 • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
 • پایه یک
 • تخصص راهسازی
 • پایه های یک و دو
 • تخصص راه آهن
 • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

 • گروه بندی پروژه: آزاد راه
 • نوع خدمات: مشاور کارفرما
 • استان: تهران
 • کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 • وضعیت: در دست اقدام
 • طول پروژه: 156 کیلومتر

انجام خدمات مشاور کارفرما آزادراه کنارگذر جنوبی تهران

انجام خدمات مشاور کارفرما آزادراه کنارگذر جنوبی تهران

;
طول پروژه 156 کیلومتر