صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

 • تخصص ساختمانی
 • پايه سه
 • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
 • پایه یک
 • تخصص راهسازی
 • پایه های یک و دو
 • تخصص راه آهن
 • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

نظارت بر عملیات احداث باند دوم تونل آزادی محور ایلام - حمیل
 • گروه بندی پروژه: تونل
 • نوع خدمات: نظارتی
 • استان: ایلام
 • کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 • وضعیت: در دست اقدام
 • طول پروژه: 5.2 کیلومتر

نظارت بر عملیات احداث باند دوم تونل آزادی محور ایلام - حمیل

موضوع قرارداد عبارت است از خدمات مهندسی مشاور برای نظارت بر عملیات احداث اجرایی باند دوم تونل آزادی محور ایلام - حمیل به طول حدود 3200 متر و احداث 2000 متر راه دسترسی به تونل

;
طول تونل 3200 متر