صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

 • تخصص ساختمانی
 • پايه سه
 • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
 • پایه یک
 • تخصص راهسازی
 • پایه های یک و دو
 • تخصص راه آهن
 • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

 • گروه بندی پروژه: مترو
 • نوع خدمات: مطالعاتی
 • استان: تهران
 • کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
 • وضعیت: در دست اقدام
 • طول پروژه: 154 کیلومتر

مطالعات امکان سنجی خطوط 8 ، 9 ، 10 و 11 متروی تهران

مطالعات امکان سنجی خطوط 8 ، 9 ، 10 و 11 متروی تهران بطول تقریبی 154 کیلومتر :

خط 8 بطول 37 کیلومتر

خط 9 بطول 47 کیلومتر

خط 10 بطول 43 کیلومتر

خط 11 بطول 27 کیلومتر

;