صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

 • تخصص ساختمانی
 • پايه سه
 • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
 • پایه یک
 • تخصص راهسازی
 • پایه های یک و دو
 • تخصص راه آهن
 • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

 • گروه بندی پروژه: مترو
 • نوع خدمات: نظارتی
 • استان: تهران
 • کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • وضعیت: اتمام یافته
 • طول پروژه: 58 کیلومتر

نظارت بر عملیات اجرایی زیرسازی و روسازی قطعات اول و دوم قطار حومه ایی تهران - ورامین - پیشوا

نظارت بر عملیات اجرایی زیرسازی و روسازی قطعات اول و دوم و احداث تونل ، ابنیه فنی به همراه اجرای ایستگاهها ، دپو و پارکینگ قطعه دوم قطار حومه ایی تهران - ورامین - پیشوا

;
طول پروژه 58 کیلومتر