صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

 • تخصص ساختمانی
 • پايه سه
 • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
 • پایه یک
 • تخصص راهسازی
 • پایه های یک و دو
 • تخصص راه آهن
 • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

 • گروه بندی پروژه: آزاد راه
 • نوع خدمات: مطالعاتی
 • استان: تهران
 • کارفرما: شركت آزادراه تهران - شمال
 • وضعیت: در دست اقدام
 • طول پروژه: 3 کیلومتر

مطالعات و طراحی فاز دو و نظارت کارگاهی و عالیه قطعه D منطقه دو آزادراه تهران شمال و مطالعه و احداث مسیر موجود جایگزین

انجام مطالعات و طراحی فاز 2 و نظارت کارگاهی و عالیه قطعه چهارم (D) آزادراه تهران شمال منطقه 2 حدفاصل کیلومتر 190+45 الی 388+48 و مطالعه و احداث مسیر جایگزین موجود .

;
طول پروژه 3 کیلومتر
تعداد پل ها بزرگ 10 دستگاه پل
تعداد تونل ها 12 دستگاه
طول کل تونل ها 3249 متر
طول کل پل ها 563 متر