صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 3 (مجموع طول پروژه ها: 3 کیلومتر)

نظارت بر تکمیل تعریض زیرگذر غفاری

نظارت بر تکمیل تعریض زیرگذر غفاری واقع در کمربندی شهر تاکستان

نظارت بر احداث سه دستگاه زيرگذر در نقاط حادثه خيز خيارج و ميانبر

نظارت بر احداث سه دستگاه زيرگذر در نقاط حادثه خيز خيارج و ميانبر

مطالعه و ارائه طرح تثبیت و پایدارسازی تونل شیرین سو واقع در محور قدیم قزوین-رشت

مطالعه و ارائه طرح تثبیت و پایدارسازی تونل شیرین سو واقع در محور قدیم قزوین-رشت