صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 6 (مجموع طول پروژه ها: 59.2 کیلومتر)

خدمات نظارت بر پروژه های احداث محور بویین زهرا - سه راهی رحیم آباد و محور شامی شاپ - اک

خدمات نظارت بر پروژه های احداث محور بویین زهرا - سه راهی رحیم آباد و محور شامی شاپ - اک

بازنگری مطالعات چهارخطه کردن محور دانسفهان - سه راهی رحیم آباد کیلومتر 376+45 الی 000+54

بازنگری مطالعات چهارخطه کردن محور دانسفهان - سه راهی رحیم آباد کیلومتر 376+45 الی 000+54

بازنگری مطالعات بهسازی و احداث محور آبیک - محمدیه

بازنگری مطالعات بهسازی و احداث محور آبیک - محمدیه

بازنگری مطالعات بهسازی و احداث محور ضیا آباد - ابهر

بازنگری مطالعات بهسازی و احداث محور ضیا آباد - ابهر

نظارت بر اجراي احداث محور محمديه - آبيك

نظارت بر اجراي احداث محور محمديه - آبيك

نظارت بر اجراي پروژه بهسازي و احداث باند دوم محور اك - شامي شاپ

نظارت بر اجراي پروژه بهسازي و احداث باند دوم محور اك - شامي شاپ