صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 122 (مجموع طول پروژه ها: 4561.365 کیلومتر)

مطالعات مرحله اول اتصال آزادراه کنارگذرجنوبی تهران به آزادراههای قزوین- زنجان و قزوین- رشت

مطالعات مرحله اول اتصال آزادراه کنارگذرجنوبی تهران به آزادراههای قزوین- زنجان و قزوین- رشت

مطالعات و طراحی فاز دو و نظارت کارگاهی و عالیه قطعه D منطقه دو آزادراه تهران شمال و مطالعه و احداث مسیر موجود جایگزین

مطالعات و طراحی فاز دو و نظارت کارگاهی و عالیه قطعه D آزادراه تهران شمال منطقه دو و مطالعه و احداث مسیر موجود جایگزین

خدمات مهندسی مرحله سوم اجرای تونل مکانیزه و سازه های جنبی خط 2 قطار شهری اصفهان از ایستگاه شهرک امام حسین (ع) تا ایستگاه امام علی (ع)

خدمات مهندسی مرحله سوم اجرای تونل مکانیزه و سازه های جنبی خط 2 قطار شهری اصفهان از ایستگاه شهرک امام حسین (ع) تا ایستگاه امام علی (ع)

انجام خدمات مشاوره کارفرما در آزادراه اصفهان - ایزدخواست

تکمیل مطالعات و تهیه اسناد مناقصه EPC تجهیزات خط 3 قطار شهری اصفهان

تکمیل مطالعات و تهیه اسناد مناقصه EPC تجهیزات خط 3 قطار شهری اصفهان

مراحل توجیه نهایی و طراحی تفصیلی بهسازی راه اصلی محور جندق - چوپانان - اردکان

مراحل توجیه نهایی و طراحی تفصیلی بهسازی راه اصلی محور جندق - چوپانان - اردکان