صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

جستجوی پیشرفته


انتخاب گروه بندی:
انتخاب نوع خدمات:
انتخاب استان:
انتخاب کارفرما:
انتخاب وضعیت پروژه:
نام پروژه:
تعداد پروژه های جستجو شده: 122 (مجموع طول پروژه ها: 4561.365 کیلومتر)

مطالعات احداث راه دسترسی به معادن سنگ آهن آبخوری در استان سمنان

مطالعات احداث راه دسترسی به معادن سنگ آهن آبخوری در استان سمنان

انجام خدمات مشاور کارفرما آزادراه کنارگذر جنوبی تهران

آزادراه کنارگذر جنوبی تهران

مطالعات مرحله دوم تونل و سازه های جنبی خط 2 قطار شهری اصفهان از ایستگاه های امام علی(ع) (N2) تا شهرک امام حسین (ع) (V2)

مطالعات مرحله دوم تونل و سازه های جنبی خط 2 قطار شهری اصفهان از ایستگاه های امام علی(ع) (N2) تا شهرک امام حسین (ع) (V2)

بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم مسیر خط 2 قطار شهری اصفهان حد فاصل ایستگاه امام علی(ع) (N2) تا ایستگاه مدرس نجفی (H2)

بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم مسیر خط 2 قطار شهری اصفهان حد فاصل ایستگاه امام علی(ع) (N2) تا ایستگاه مدرس نجفی (H2)

عملیات طراحی، تامین و اجرای خط دوم قطعه اول راه آهن قزوین-زنجان از خروجی ایستگاه قزوین تا خروجی ایستگاه سیاه باغ

عملیات طراحی، تامین و اجرای خط دوم قطعه اول راه آهن قزوین-زنجان از خروجی ایستگاه قزوین تا خروجی ایستگاه سیاه باغ

انجام خدمات مطالعات مرحله دوم تونل و سازه های جانبی خط 3 قطار شهری اصفهان حد فاصل میدان آزادی تا پایانه جنوب غربی اصفهان

انجام خدمات مطالعات مرحله دوم تونل و سازه های جانبی خط 3 قطار شهری اصفهان حد فاصل میدان آزادی تا پایانه جنوب غربی اصفهان