صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

 • تخصص ساختمانی
 • پايه سه
 • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
 • پایه یک
 • تخصص راهسازی
 • پایه های یک و دو
 • تخصص راه آهن
 • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

 • گروه بندی پروژه: تونل
 • نوع خدمات: مشاور کارفرما
 • استان: اصفهان
 • کارفرما: شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • وضعیت: اتمام یافته
 • طول پروژه: 4 کیلومتر

انجام خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و عالیه بر احداث و ساخت تونل کابل برق 230 کیلوولت اصفهان (EPC)

نظارت کارگاهی بر عملیات قطعه شهر تونل کابل برق 230 کیلوولت اصفهان

اولین تونل تونل مکانیزه به روش دوغابی در ایران

این تونل از دانشگاه اصفهان آغاز شده و با عبور از زیر رودخانه زاینده رود در پست برق شهید طالقانی به پایان میرسد

;
طول پروژه 4 کیلومتر