صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

 • تخصص ساختمانی
 • پايه سه
 • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
 • پایه یک
 • تخصص راهسازی
 • پایه های یک و دو
 • تخصص راه آهن
 • پایه یک

پروژه ها

0+

همه پروژه ها

0+

پروژه های در دست اقدام

0+

پروژه های اتمام یافته

نظارت بر ادامه عمليات اجرائی قطعه 1/ب محور مزار - جيرفت
 • گروه بندی پروژه: بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی
 • نوع خدمات: نظارتی
 • استان: کرمان
 • کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 • وضعیت: اتمام یافته

نظارت بر ادامه عمليات اجرائی قطعه 1/ب محور مزار - جيرفت

استفاده از خدمات مهندسی در مورد نظارت بر ساختمان قطعه 1/ب راه فرعی درب - مزار جیرفت

;
طول پروژه 29 کیلومتر