a

پروژه ها بر اساس استان :خوزستان

آزادراه ها
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
خوزستان در دست اقدام مطالعات وزارت راه و ترابري 50 مطالعات تکمیلی مرحله دوم قطعه دوم آزادراه اهواز – بندر امام
پل
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
خوزستان در دست اقدام مطالعات وزارت راه و ترابري 120m تهیه طرح نهایی و نقشه های اجرایی پل های بزرگ مربوط به قطعه دوم آزادراه اهواز- بندر امامشماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢